Túi xách da cá sấu Việt Phong – Thương hiệu nổi tiếng Việt Nam | MLGO

Blog 0 lượt xem

Bag llaw lledr crocodeil Viet Phong – Ydych chi’n chwilio am fag llaw gwydn? Rydych chi’n caru nwyddau lledr ond yn meddwl tybed pa frand i brynu bag llaw lledr o safon? Dewch i Viet Phong bag llaw lledr crocodeil. Un o’r bagiau y mae llawer o bobl yn ymddiried ynddo oherwydd y bri a’r ansawdd a ddaw yn ei sgil. Bydd Danangsale yn cyflwyno’r wybodaeth ryfeddol am fagiau croen pysgod Viet Phong isod i chi er gwybodaeth.


Beth yw’r manteision sy’n gwneud bagiau llaw lledr crocodeil mor boblogaidd?


Bag lledr crocodeil fel un o’r ategolion Ffasiwn Merched Anhepgor i fenywod yn y cyfnod diweddar, oherwydd mae’n dangos y moethus a dosbarth ar gyfer y rhai sy’n berchen arno. Un o’r manteision rhagorol sy’n gwneud bagiau llaw lledr crocodeil mor boblogaidd yn ddiweddar yw:


Ansawdd lledr eithriadol


Yn wahanol i lledr cyffredin eraill, bydd bagiau llaw lledr crocodeil i’r cyffwrdd yn teimlo’n eithaf cyfforddus, heb fod yn rhy drwchus nac yn rhy denau fel mathau eraill o ledr. Mae’r rhan fwyaf o bobl o’r farn bod gan y lledr hwn anadladwyedd uchel, inswleiddio da, tenau ond di-nod. Y peth arbennig yw bod gan y bag llaw lledr crocodeil elastigedd da ac nad oes ganddo arogl annymunol.

prynu a gwerthu bagiau llaw lledr crocodeil Fietnam yn HCMC

Bag lledr crocodeil


Hynod esthetig


Oherwydd bod gan bob crocodeil wead croen gwahanol, mae gan bob cynnyrch batrwm arbennig a gall fod yn unigryw, mae’n amhosibl cael ail un. Felly, os oes gennych yr amodau i brynu bag lledr crocodeil go iawn, byddwch yn gwbl sicr y bydd eich cynnyrch yn “unigryw” yn y farchnad bagiau llaw lledr crocodeil go iawn.


Bydd bag llaw lledr crocodeil yn dod â lefel newydd i chi yn hollol wahanol i fagiau cyffredin eraill oherwydd ei esthetig uchel.


Ewyllys da gan ddefnyddwyr


Am gyfnod hir, mae bagiau llaw lledr crocodeil wedi cael eu rhagosod gan lawer o bobl fel bag lledr o’r radd flaenaf, dyna pam y mae cymaint o bobl yn gofyn amdano. Nid yn unig hynny, mae hefyd yn affeithiwr sy’n cadarnhau dosbarth sy’n gwneud i bawb ddymuno bod yn berchen arno.

READ  Sơ Vin Là Gì? Mách bạn 5 kiểu sơ vin phổ biến nhất | MLGO


Mae gan fag llaw lledr crocodeil ymddangosiad arbennig diolch i’r llinellau boglynnog o groen crocodeil sy’n ei wneud yn edrych yn chwaethus, heb fod yn rhy ymosodol ond yn dal i roi personoliaeth bersonol iawn i’r gwisgwr.


Heddiw, ar y farchnad o brynu a gwerthu bagiau lledr crocodeil, gallwch chi ddod o hyd i fag llaw lledr crocodeil yn hawdd am bris fforddiadwy, ac mae yna hefyd leoedd sy’n ei werthu am bris hynod o “rhad” sy’n gwneud pobl yn ddryslyd ac yn poeni am ddefnyddwyr. nid ydynt yn gwybod a oes ganddo ansawdd ai peidio. Fel arfer, bydd bag llaw lledr crocodeil yn costio o tua 4,000,000 VND yn dibynnu ar y model a lliw.


Mae bagiau llaw lledr crocodeil yn denu defnyddwyr oherwydd nad yw eu dyluniadau byth wedi dyddio a gellir eu defnyddio trwy’r oesoedd. Mae’n well gan ddefnyddwyr heddiw eitemau clasurol, ychydig yn hen ffasiwn, dyna pam mae bagiau llaw lledr crocodeil hyd yn oed yn fwy “ffansi” a thwymyn yn y farchnad bagiau llaw er bod ganddo dag pris uchel nad yw’n rhad.


Ydych chi’n gwybod sut i gynnal a chadw bagiau llaw lledr crocodeil yn iawn?


Wrth fod yn berchen ar eitem ddrud â brand wrth law, mae pawb yn pendroni sut i’w gadw’n iawn. Yn enwedig mae eitemau wedi’u gwneud o groen crocodeil yn gwneud pobl yn fwy pryderus.

Bag lledr crocodeil


Er bod bagiau llaw lledr crocodeil yn hynod o wydn, mae’n dal yn anochel eu bod wedi llwydo, wedi’u crafu neu’n fudr os nad ydych chi’n gwybod sut i’w storio neu os nad ydych chi’n eu storio’n ofalus. Felly, rydym wedi llunio’r ffyrdd o gadw bagiau llaw lledr crocodeil isod fel y gall pawb wybod a’i gadw’n edrych fel newydd.


Diogelu bagiau llaw lledr crocodeil trwy osgoi lleithder


Er mwyn gallu cadw bagiau croen crocodeil heb lleithder, mae angen inni roi sylw i’r lleoliad storio, gan osgoi mannau lle mae stêm yn dianc fel lloriau, lloriau teils neu loriau concrit. Yn lle hynny, cadwch y bag mewn lle oer, sych. Oherwydd os bydd sefyllfa wedi llwydo, bydd y bag yn pilio’r croen allanol yn gyflym, yn byrhau ei oes ac yn colli ei estheteg.


Peidiwch â defnyddio cemegau i lanhau bagiau lledr crocodeil


Mae unrhyw beth sydd wedi cael ei ddefnyddio ers tro yn gadael marciau ar yr wyneb, boed yn faw neu’n rhywbeth wedi’i ollwng. Ar y pwynt hwn, byddwch chi’n meddwl am eu glanhau, ond sut i’w glanhau?


Bagiau cyffredin, gall pobl ddefnyddio glanedyddion i lanhau’r tu allan a’r tu mewn yn hawdd, ond ar gyfer bagiau lledr, yn nodweddiadol croen crocodeil, nid yw’r ffordd hon yn hollol, oherwydd os bydd defnyddio glanedydd cemegol i lanhau’r cynnyrch yn achosi niwed difrifol i’r haen lledr. Yn lle hynny, gallwch ddefnyddio rhwbiwr, rhwbiwr i rwbio’r staeniau ar wyneb y bag llaw lledr crocodeil.


I’r rhai sy’n hoffi arwyneb croen y crocodeil fod yn sgleiniog bob amser, defnyddiwch wrthrychau meddal i’w glanhau, yn ogystal, yr offer caboli a sgleinio yw eich offer effeithiol i’w wneud yn sgleiniog. O ran y lliw, mae angen dewis sglein sgleiniog er mwyn peidio â niweidio lliw lledr y bag llaw lledr crocodeil. Os dewiswch liwiau â lliwyddion, bydd yn hawdd achosi niwed parhaol i groen y crocodeil oherwydd ei fod yn clocsio’r mandyllau ar y bag.

READ  Top 5 Địa Chỉ Xăm Hình Cần Thơ Đẹp Và Uy Tín Hàng Đầu | MLGO


Glanhewch a diheintio bagiau lledr crocodeil yn rheolaidd


Er mwyn osgoi llwch, mae’n well glanhau bagiau lledr crocodeil yn rheolaidd. Pan fydd dŵr yn tasgu ymlaen, dylid ei sychu â thywel ar unwaith i osgoi tywyllu. Oherwydd ei briodweddau amsugno lleithder cyflym, pan fydd dŵr yn tasgu i mewn, os na chaiff ei sychu mewn pryd, bydd yn cael ei amsugno y tu mewn, gan achosi niwed cyflym i’r croen.


Os na fyddwch chi’n defnyddio bagiau lledr crocodeil yn aml, storiwch nhw mewn lle oer, sych, peidiwch â’u rhoi mewn blwch neu rywbeth rhy dynn i osgoi lleithder. Wrth storio, mae’n well stwffio papur newydd y tu mewn i’r bag i helpu i amsugno lleithder a chadw’r bag rhag dadffurfio.


Ar ben hynny, storiwch fagiau llaw lledr aligator yn unol â gofynion y gwneuthurwr i helpu i ymestyn eu bywyd.

Mae bag llaw lledr crocodeil yn fag ffasiwn y dylid ei gario fel affeithiwr addurniadol yn unig, felly os byddwch chi’n rhoi llawer o bethau yn y bag, bydd yn achosi i’r bag gael ei ddadffurfio a’i niweidio’n gyflym a’i ehangu, gan ei gwneud hi ddim mor brydferth mwyach. yn y dechrau.

Bag lledr crocodeil


Awgrymiadau i helpu i wahaniaethu rhwng bagiau llaw lledr crocodeil gwirioneddol a ffug


Heddiw, mae cynhyrchion croen crocodeil yn cael eu gwerthu’n eang ac yn eang ar bob pris, gan adael prynwyr yn ddryslyd ynghylch a allant brynu bag llaw lledr crocodeil go iawn ai peidio. Er mwyn gallu gwahaniaethu rhwng y bag llaw lledr crocodeil rydych chi’n ei brynu yn real neu’n ffug, isod, rydym wedi crynhoi ychydig o ffyrdd fel a ganlyn:


Cyffyrddwch â’ch llaw


Er mwyn sicrhau bod y bag llaw lledr crocodeil rydych chi’n ei brynu yn ddilys ai peidio, defnyddiwch eich dwylo i’w brofi. Gallwch chi bennu hydwythedd, trwch a chaledwch croen crocodeil trwy’ch llaw.

  • Elastigedd: Wrth blygu neu blygu’r bag lledr crocodeil, os yw’n groen crocodeil gwirioneddol, ni fydd yn hawdd ei gracio na’i grychu.
  • Trwch: Mae croen crocodeil yn eithaf trwchus gyda haen o bigau miniog ar wyneb eu croen. Felly, wrth fynd i mewn i’r broses gynhyrchu, mae’n anodd lleihau eu trwch. Bydd bag lledr aligator gwirioneddol yn llawer mwy trwchus a dyfnach na bag lledr cowhide wedi’i badio aligator ffug.
  • Graddfeydd cywarch cadarn: Pan fyddwch chi’n pwyso ar leoedd hunchback y bag gyda’ch llaw, bydd yn teimlo’n galed iawn, yn wahanol i fagiau lledr eraill.


Strwythur wyneb y croen


Gallwn seilio ar y cribau sydd wedi’u hargraffu ar wyneb y croen a sglein y croen crocodeil i benderfynu a yw’n groen crocodeil go iawn ai peidio. Bydd gwead lledr crocodeil gwirioneddol yn feddal ac yn hyblyg ar gyfer edrychiad naturiol, tra bod y luster hefyd yn naturiol ac yn ymddangos yn fwy sgleiniog na sglein lledr ffug.


Yr hyn sy’n fwy arbennig yw y bydd gan bob math o fag croen crocodeil batrwm gwahanol ac nid oes dau yr un peth, felly dyma un o’r eitemau drud y mae llawer o bobl yn chwilio amdanynt.


Defnyddiwch ddŵr i adnabod


Ar gyfer bagiau llaw lledr crocodeil go iawn, pan fydd dŵr yn cael ei dywallt i mewn iddo, bydd yn gadael staen tywyll, ni fydd hyn yn digwydd mewn bagiau llaw ffug, felly mae angen i bawb fod yn ofalus.


Faint mae bag lledr crocodeil rhad yn ei gostio?


O ran bagiau llaw lledr crocodeil, bydd pobl yn meddwl am gynnyrch o ddosbarth arall: mwy datblygedig a mwy moethus. Mae pob bag llaw lledr crocodeil wedi’i wneud yn ofalus iawn o’r dewis o ddeunyddiau i’r cynnyrch gorffenedig. Felly, mae gan bob bag llaw lledr crocodeil bris eithaf uchel.


Ar gyfer bagiau llaw lledr crocodeil rhad, gallwch hefyd ei brynu yn yr ystod pris o 1,000,000 VND, sef yr isaf. Os ydych chi’n prynu bag gyda phris is, byddwch yn ofalus oherwydd gall fod yn ffug. Nid oes unrhyw un eisiau dod â bag croen crocodeil adref ar ôl amser caled yn chwilio’r farchnad amdano!


Felly, sut i wybod ble i werthu bagiau llaw lledr crocodeil ag enw da?


Er mwyn gallu prynu bag llaw lledr crocodeil gwirioneddol, mae angen i chi ddysgu’r wybodaeth sy’n ymwneud â chroen crocodeil, sy’n ei gwneud hi’n hawdd i chi ddewis bag o ansawdd heb gael eich drysu â’r peth go iawn a ffug oherwydd bod y farchnad bresennol ar gyfer bagiau ffug yn eithaf soffistigedig, gan achosi i brynwyr weithiau gael eu camgymryd.


Darganfyddwch wefannau ag enw da sy’n gwerthu bagiau lledr crocodeil neu siopau sydd wedi bod yn hysbys ers blynyddoedd lawer, mae’n rhaid i’r gwefannau hynny gael yr enw llawn, cyfeiriad, storfa, rhif ffôn cyswllt a gwybodaeth fanwl o’r un broses Gall gwarant lawn o fagiau a phrisiau cyhoeddus cael ei ymddiried a’i brynu yno.


Neu os ydych chi eisiau bod yn siŵr, dewch o hyd i bobl rydych chi’n eu hadnabod sy’n edrych ar fagiau llaw lledr aligator dilys i’ch helpu chi i ddod o hyd i’r bag perffaith. Dyma un peth sy’n gwneud ichi deimlo’n fwy hyderus wrth ddewis prynu bag llaw lledr crocodeil gwirioneddol.


Cyfeiriad i brynu a gwerthu bagiau llaw lledr crocodeil ag enw da yn Ninas Ho Chi Minh y dylech chi ei wybod


Un o’r lleoedd mwyaf poblogaidd i werthu bagiau llaw lledr crocodeil heddiw yw Viet Phong – lle sy’n arbenigo mewn darparu pob math o nwyddau lledr crocodeil megis bagiau, waledi, gwregysau lledr gyda phob math o gynnyrch.Mae math o bris, maint ac ansawdd yn cael eu gwarantu , mae tarddiad yn glir ac yn enw da.


Wrth ddod i Viet Phong, byddwch yn cael:

  • Staff brwdfrydig ac ymroddedig
  • Cefnogaeth 24/7 i ateb pob cwestiwn yn ymwneud â chynnyrch.
  • Prynu am y pris gorau.
  • Ansawdd mawreddog, wedi’i warantu â lledr gwirioneddol 100%.


Fel brand ffasiwn sydd wedi bodoli ers 14 mlynedd, mae gan fagiau llaw lledr crocodeil Viet Phong fwy na 40 o brofiadau yn y diwydiant lledr yn Fietnam, dyna pam yr ydym yn falch o fod yn lle sy’n arbenigo mewn darparu cynhyrchion wedi’u gwneud o ledr croen crocodeil o ansawdd gyda a tîm o deilwriaid medrus a phroffesiynol.


Bydd pob bag waled yn gynnyrch unigryw yn wahanol i unrhyw gynnyrch arall ar y farchnad heddiw. Bag llaw lledr crocodeil Viet Phong fydd eich cydymaith dibynadwy.


Heddiw, mae llawer o ferched yn dal i garu bag llaw lledr crocodeil Viet Phong oherwydd bod yr arddull ffasiwn y mae’n anelu at fod bob amser ar flaen y gad o ran tueddiadau ffasiwn ac nid yw’n gwneud y ffordd y mae menywod yn edrych yn hen ffasiwn wrth ei wisgo.


Gyda phob arddull, maint a lliw, bydd yn gwneud i fenywod edmygu oherwydd bod pob bag yn “hunaniaeth” ei hun, nid oes ail fag yn union yr un peth.

Bag lledr crocodeil


Sut i archebu bag llaw lledr crocodeil Viet Phong?


I brynu bagiau llaw lledr crocodeil Viet Phong, does ond angen i chi godi’r ffôn a’n ffonio ar unwaith, neu archebu’n uniongyrchol ar y wefan, yna byddwn yn symud ymlaen i anfon y nwyddau i ble bynnag y dymunwch.


Yma, mae gennym fodd cymorth ar gyfer cwsmeriaid anghysbell neu’r rhai sydd am fod yn gwsmeriaid cyfanwerthu, asiantau, gan ddarparu profiad siopa hynod gyfforddus. Neu gallwch hefyd fynd yn syth i’r cyfeiriad:


Viet Phong crocodeil Co., Ltd


Cyfeiriad: 43 Tran Huy Lieu, Ward 12, Rhanbarth Phu Nhuan, HCMC

Rhif ffôn: 0943 065 779

E-bost: congtytnhhvietphong@gmail.com

Gwefan: https://vietphongsaigon.com/

Gweld mwy

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud