Vải da cá là gì? Vải thun da cá là gì? Kinh nghiệm chọn mua vải da cá tốt | MLGO

Blog 0 lượt xem

Beth yw ffabrig croen pysgod?? Mae’r ffabrig hwn bellach yn cael ei ddefnyddio’n eang ac yn cael ei garu gan lawer o bobl. Mae ffabrig croen pysgod neu ffabrig elastig croen pysgod yn amrywiol iawn o ran lliw a dyluniad. Yn ogystal â chael ei ddefnyddio i wneud dillad, fe’i defnyddir hefyd i gynhyrchu llawer o gynhyrchion eraill megis llenni, casys gobennydd, cynfasau gwely, ac ati Felly a yw croen pysgod yn dda, nodweddion a sut i adnabod ffabrig croen pysgod da fel sut? Archwiliwch fwy o fanylion gyda Danangsale trwy’r erthygl isod.

Beth yw ffabrig croen pysgod?

Beth yw ffabrig croen pysgod? Beth yw ffabrig croen pysgod? Profiad o ddewis ffabrig croen pysgod da.

Beth yw ffabrig croen pysgod?

Mae ffabrig croen pysgod yn batrwm ffabrig wedi’i wau gyda phwyth gwau tebyg o ran siâp i groen pysgod. Mae gan y ffabrig arwyneb allanol llyfn, ac mae’r tu mewn wedi’i siâp fel graddfa pysgod. Mae tu mewn y ffabrig yn cael ei ffurfio gan ochrau edafedd sy’n gorgyffwrdd. Mae gan ffabrig croen pysgod lawer o fanteision a nodweddir gan allu ymestyn aml-ddimensiwn i ddod â chysur i gorff y gwisgwr.

Mae’r rhan fwyaf o gyfansoddiad y ffabrig croen pysgod yn gotwm neu gyfuniad o ffibrau cotwm gyda chymhareb benodol gan gynnwys ayon, polyester, spandex neu lycra, ac ati Mae ffabrig croen pysgod yn cael ei werthfawrogi am ei ffurf gwehyddu hardd a rhyfedd.Y llygad a gwead dolen yn ailadrodd yn eithaf cynnil.

Beth yw ffabrig croen pysgod?

Beth yw ffabrig croen pysgod?

Mae elastig croen pysgod yn ffabrig gyda chynnwys cotwm uchel, meddal, elastig, hyblyg ac yn dod â theimlad dymunol i’r defnyddiwr. Gyda chanran uchel o gotwm, nid yw’r ffabrig elastig croen pysgod yn hawdd i’w ruffle a diolch i’r cynnwys AG uchel, mae lliw y wisg bob amser yn sgleiniog. Mae ffabrig elastig croen pysgod yn meddu ar athreiddedd aer uchel, gan helpu i ddileu’r teimlad o ddirgelwch i’r gwisgwr.

Manteision ac anfanteision ffabrig croen pysgod

Mantais

Deunydd oer: Mae arwyneb y ffabrig ar raddfa pysgod, gyda strwythur o dyllau awyru i helpu’r deunydd hwn i anadlu’n dda. Mae’r ffabrig hwn yn boblogaidd iawn mewn ardaloedd gyda thywydd poeth.

Trwchus: Mae trwch y ffabrig croen pysgod yn uwch na thrwch deunyddiau spandex cotwm cyffredin. Mae ffabrigau fel arfer yn drwchus ac yn gallu gwrthsefyll crychau, llif ac ymestyn. Bydd deunydd croen pysgod yn helpu i guddio’r wyneb yn hynod o dda, yn enwedig menywod sydd â chorff ychydig yn chubby.

READ  10 mẫu đầm body dài qua gối chị em không nên bỏ lỡ | MLGO

Elastigedd da: Mae’r cyfansoddiad cotwm yn gwneud y ffabrig yn fwy elastig, felly mae bob amser yn gyfforddus ac yn gyfforddus i’w wisgo, yn enwedig wrth ymarfer.

Lliwiau hardd: Gyda thechnoleg tecstilau modern heddiw, mae lliwiau a dyluniadau ffabrigau yn fwyfwy amrywiol. Ynghyd â thechnoleg argraffu lliwio safonol, bydd gan y ffabrig liwiau llachar a chyflymder lliw uchel.

Crebachu ffabrig: Mae gan ffabrig asgwrn penwaig grebachu o tua 3-5% yn unig, sef canran isel o ddeunyddiau dilledyn.

Dygnwch ffrithiant: Gyda dillad wedi’u gwneud o spandex croen pysgod, gall y rhan fwyaf o bobl olchi peiriant yn gyfan gwbl oherwydd nad yw wyneb y ffabrig yn hawdd ei siedio na’i ruffle oherwydd ffrithiant arferol.

Pris: Mae’r deunydd hwn yn boblogaidd iawn oherwydd ei gost isel, y rheswm yw bod mwy a mwy o gyfleusterau cynhyrchu yn dod i ben.

Cymhwysedd uchel: Yn hawdd i’w wnio, ei dorri ac yn hawdd ei brosesu, mae ffabrig elastig croen pysgod yn cael ei ddefnyddio’n helaeth mewn dillad gyda llawer o wahanol fathau o ddillad.

>>> Gweld mwy: Crysau Swyddfa Merched

Beth yw manteision ac anfanteision ffabrig croen pysgod?

Diffyg

 • Mae ffabrig croen pysgod weithiau’n rhy drwchus, felly nid yw pawb yn hoffi’r ffabrig hwn ac yn ei ffafrio. Yn enwedig mewn ardaloedd gyda thywydd poeth iawn.
 • Mae’r ffabrig yn agored iawn i lwydni oherwydd ei amsugno dŵr, sy’n fantais ac yn anfantais i ffabrig asgwrn penwaig. Ar gyfer y defnydd gorau, dylech eu storio bob amser mewn lle sych, storio mewn lle oer, osgoi lleithder gormodol.

Cymhwyso ffabrig croen pysgod

Defnyddir ffabrig croen pysgod heddiw yn boblogaidd iawn diolch i’w fanteision megis trwch, elastigedd da, … Yn benodol, mae cymwysiadau ffabrig elastig croen pysgod wrth gynhyrchu a bywyd fel a ganlyn:

Cais mewn ffasiwn

 • Diolch i’w briodweddau anadlu a’i allu i anadlu’n dda, fe’i defnyddir yn aml i gynhyrchu cynhyrchion dillad chwaraeon dynion a menywod.
 • Arferai gwnio pyjamas ar gyfer dynion a merched.
 • Mae’r ffabrig yn addas ar gyfer gwneud dillad sy’n amddiffyn yr haul diolch i’r wyneb ffabrig trwchus sy’n atal golau haul a phelydrau uwchfioled yn effeithiol. Ar yr un pryd, nid yw’n achosi ymdeimlad o ddirgelwch i’r gwisgwr.
 • Defnyddir deunydd croen pysgod hefyd mewn siacedi chwaraeon o frandiau ffasiwn enwog.

Beth yw cais ffabrig croen pysgod?

Cymhwysiad wrth gynhyrchu offer cartref

Mae rhai cynhyrchion cartref yn cael eu gwneud o ffabrig croen pysgod fel llenni, casys gobennydd, gorchuddion clustog sedd, padiau, ac ati.

>>> Gweld mwy: Dillad Cartref Hardd

Gwahaniaethu rhwng ffabrigau croen pysgod

Mae ffabrig croen pysgod yn cael ei gynhyrchu a’i rannu’n lawer o wahanol fathau i ddiwallu anghenion amrywiol. Er mwyn ei gwneud hi’n haws i chi ddewis a phrynu cynhyrchion o ffabrig asgwrn penwaig, dyma rai ffyrdd o wahaniaethu rhwng ffabrigau:

Addysg gorfforol fishskin ffabrig elastig

Fel ffabrig gyda chyflymder lliw, gwead meddal croen pysgod, mae gan wyneb y ffabrig luster penodol sy’n dod ag estheteg uchel i ddillad neu offer.

Beth yw gwahaniaeth ffabrigau croen pysgod?

 • Cynhwysyn: 100% edafedd polyester (neilon)
 • Nodweddiadol: Amsugnedd gwael, diddos ac yn rhoi teimlad o wres i’r gwisgwr. Ond yn gyfnewid, mae’r ffabrig yn llyfn, yn sgleiniog ac nid yw’n hawdd crychau na chrychu. Os edrychwch yn ofalus, fe welwch fod yna lawer o flew bach wedi’u gorchuddio, gyda chysylltiad tynn o ffibrau a dim agoriadau.
 • Lliw: Mae llawer o liwiau miniog, gwydn, hawdd eu lliwio yn dod â chyfleustra wrth ddewis.
 • Gwybod: Mae gan wyneb y ffabrig ddisgleirio penodol gydag arwyneb blewog bach sy’n teimlo’n boeth i’w gyffwrdd. Yn ogystal, gellir ei adnabod trwy ddefnyddio tân i losgi, fe welwch fod gan y ffabrig fflamadwyedd gwael, clystyrau, ac mae ganddo arogl llosgi fel plastig.
 • Cais: Defnyddir ffabrig croen pysgod AG yn aml i wnio dillad sy’n helpu i gadw’r siâp fel crysau, jîns, hetiau, dodrefn ar gyfer addurno mewnol, ac ati.

100% cotwm pysgod croen ffabrig spandex

Dyma’r ffabrig a ddefnyddir amlaf heddiw. Mae cyfansoddiad edafedd cotwm 100% wedi’i gwnïo o edafedd cotwm diogel ac ecogyfeillgar. Mae ffabrig yn dod â chysur ac oerni i’r gwisgwr.

Beth yw nodweddion ffabrig croen pysgod?

 • Cynhwysyn: Edafedd cotwm 100% a chotwm naturiol.
 • Lliw: Mae’r lliw ychydig yn ddwfn, mae’r lliw yn sydyn ac mae’n anodd pylu wrth ei ddefnyddio.
 • Nodweddiadol: Yn amsugno dŵr yn gyflym, mae gan yr wyneb dyllau awyru, felly mae’r gallu i amsugno chwys yn dda iawn.
 • Gwybod: Mae wyneb y ffabrig yn llyfn ac yn teimlo’n oer iawn i’r cyffwrdd.
 • cais: Defnyddir yn gyffredin mewn crysau-t, crysau-t, crysau neu ddillad cartref. Yn ogystal, fe’i defnyddir hefyd i wnio blancedi, gobenyddion, padiau, …

TC 35/65. ffabrig elastig croen pysgod

Mae’r ffabrig yn ffefryn gan lawer o bobl, mae’n gyfuniad o lawer o wahanol gydrannau ffabrig mewn cyfrannau cyfatebol. Fodd bynnag, nid yw’r amsugnedd yn dda o’i gymharu â ffabrig croen pysgod 100% cotwm.

Beth yw ffabrig croen pysgod yw ffabrig croen pysgod yn dda?

 • Cynhwysyn: 65% edafedd polyester, 35% edafedd cotwm.
 • Lliw: Mae gan amrywiol, miniog ac anodd ei bylu, amsugno lliw da wrth liwio.
 • Nodweddiadol: Yn darparu cysur hyd yn oed heb amsugno chwys rhagorol. Mae dŵr amsugnol yn draenio’n araf ond mae’n fanteisiol i’w ddefnyddio mewn mannau glawog neu llaith.
 • Gwybod: Gallwch ddefnyddio darn bach o frethyn wedi’i drochi mewn dŵr, bydd y ffabrig yn amsugno dŵr yn araf. Yn ogystal, wrth ddefnyddio dwylo i rwbio’r ffabrig, nid oes unrhyw arwyddion o wrinkles. Gan ddefnyddio tân, fe welwch ychydig o arogl plastig, dim ffenomen clwmpio.
 • Cais: Er nad yw’n amsugnol iawn, mae’r ffabrig hwn hefyd yn boblogaidd iawn. Defnyddir yn aml i wnio ffrogiau, dillad cartref, ffabrig leinin, ffabrig clustog, ac ati.

CVC 65/35. ffabrig elastig croen pysgod

Mae gan y ffabrig hwn nodweddion tebyg fel ffabrig asgwrn penwaig 100% cotwm a ffabrig ffelt, gyda chymhwysedd uchel.

Beth yw cyfansoddiad y ffabrig croen pysgod?

 • Cynhwysyn: 65% edafedd cotwm, 35% edafedd polyester.
 • Lliw: Lliwgar ond ychydig yn welw, heb fod yn sydyn, yn haws i bylu na ffabrigau croen pysgod eraill.
 • Nodweddiadol: Yn dod ag oerni i’r gwisgwr diolch i arwyneb y twll anadlu ond mae ganddo amsugno lleithder gwael o’i gymharu â ffabrig croen pysgod cotwm.
 • Gwybod: Gellir cymhwyso’r un dull â ffabrig TC 35/65.
 • Cais: Fe’i defnyddir yn gyffredin i wnio crysau-T cŵl dynion a merched, dillad chwaraeon, gwisg ysgol, ac ati.

>>> Prynu nawr: Dillad Ffasiwn Plant

Ffabrig ffelt Fishskin

Mae’n ffabrig llyfn, llyfn a gwastad gyda’r ochrau wedi’u plygu’n groeslinol ar ffurf graddfa pysgod. Mae gan wyneb y ffabrig lawer o dyllau awyru.

Beth yw ffabrig ffelt croen pysgod?

 • Cynhwysyn: Ffabrigau synthetig a chotwm.
 • Nodweddiadol: Mae’r ffabrig yn drwchus, mae ganddo’r gallu i gadw gwres, mae gan yr wyneb dyllau awyru o hyd i’w wneud yn gyfforddus i’w wisgo. Yn gallu ymestyn yn dda ac nid yw’n pylu.
 • Lliw: Mae’r lliw print yn dda, yn finiog ac yn eithaf gwydn.
 • Gwybod: Mae gan y ffabrig wallt byr ar yr wyneb i wella cadw gwres, mae gan wyneb cefn y ffabrig batrwm croen pysgod. Pan fyddwch chi’n ei gyffwrdd â’ch llaw, byddwch chi’n teimlo’n llyfn sidanaidd, mae’r ffabrig hefyd yn eithaf cryf ac elastig.
 • Cais: Defnyddir ffabrig ffelt croen pysgod yn aml i wneud cynhyrchion addurno mewnol fel llenni, lliain bwrdd, carpedi, gorchuddion soffa, blancedi, ac ati.

A yw ffabrig croen pysgod yn dda?

Ym mhob agwedd, mae hwn yn ffabrig da, mae cynhyrchion wedi’u gwneud o ffabrig croen pysgod bob amser yn addas ac yn ddiogel ar gyfer pob pwnc. Fodd bynnag, mae yna lawer o gynhyrchion croen pysgod o ansawdd gwael ar y farchnad. Dylech fynd i siopau ag enw da i brynu ffabrig croen pysgod gyda’r ansawdd gorau ar gyfer profiad mwyaf posibl.

Beth yw'r profiad o ddewis ffabrig croen pysgod?

Profiad o adnabod ffabrig croen pysgod o safon

Ychydig o brofiadau i nodi ffabrigau croen pysgod o ansawdd y gallwch gyfeirio atynt:

 • Yn weledol adnabyddadwy: Mae gan ffabrigau croen pysgod da ganran uchel o gotwm, felly mae wyneb y ffabrig yn arw, ychydig yn ruffled ac mae ganddo liw dwfn. Mewn cyferbyniad, bydd gan ffabrig croen pysgod gyda chynnwys PE uchel liw sgleiniog heb ffenomen ruffled.
 • Cydnabyddiaeth trwy gyffwrdd: Bydd ffabrig croen pysgod o ansawdd uchel yn teimlo’n feddal i’r cyffyrddiad, ychydig yn grychu pan fydd wedi’i grychu, ac yn enwedig mae gan y ffabrig elastigedd uchel.
 • Adnabod trwy amsugno dŵr: Mae cyfansoddiad cotwm yn hydroffilig, felly mae ffabrig croen pysgod yn amsugno dŵr yn gyflym iawn.

Sut i gadw ffabrig croen pysgod?

Sut i gadw ffabrig croen pysgod bob amser yn brydferth

 • Dylid golchi ffabrig spandex fishskin â dŵr oer sydd orau.
 • Ceisiwch osgoi defnyddio glanedyddion cryf ar gyfer cynhyrchion a wneir o’r deunydd hwn.
 • Wrth olchi, gallwch ychwanegu ychydig o feddalydd ffabrig a socian cyn golchi am ychydig. Mae hyn yn helpu’r cynnyrch i bara’n hirach nag arfer.
 • Dylid ei sychu mewn lle wedi’i awyru’n dda, osgoi golau haul gormodol.
 • Mae ffabrig croen pysgod yn hydroffilig, felly dylid ei storio mewn lle sych, gan osgoi lleithder.

Gobeithio y bydd rhannu beth yw ffabrig croen pysgod yn eich helpu i ddeall y ffabrig hwn yn well. O’r fan honno, mae gen i brofiad o ddewis, adnabod ffabrigau da a sut i’w cadw fel bod y ffabrig bob amser yn brydferth.

Gweld mwy

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud